İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İlimizde Bulunan Üniversite Öğrencilerine Yönelik 'Öğrenciler İçin İkamet İşlemleri' Konulu Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

YÖK ile yapılan protokol doğrultusunda ilimizde bulunan üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilere yönelik, 28.09.2017 tarihinde, Uludağ Üniversitesi’nin Mete Cengiz Kongre Salonunda  “Öğrenciler İçin İkamet İşlemleri” konulu bilgilendirme toplantılarının birincisi düzenlenmiştir. Programa Uludağ Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan temsilciler ve 300’ün üstünde öğrenci katılım göstermiştir.
İki oturum halinde sunulan toplantının; ilk oturumunda Müdürlüğümüz bünyesinde öğrenci ikametine ilişkin yapılan iş ve işlemler hakkında bilgilendirme yapılmış, ikinci oturumunda katılımcıların konuya ilişkin özel soruları Müdürlüğümüz temsilcilerince cevaplanmıştır. Programımız esnasında katılımcılara uygulanan anket çalışmasının sonuçlarına göre toplantı içeriği, soruların cevaplanması ve toplantıların faydalı olduğu hususlarında %80’in üzerinde memnuniyet oranı olduğu görülmüştür.
Kayıt: 3.11.2017
Güncelleme:20.11.2017
Paylaş


WS05